9/7/15 Varsity Girls Soccer - Scrimmage

9/7/15 Varsity Girls Soccer - Scrimmage

9/8/15 VG Soccer vs Shrewsbury

9/8/15 VG Soccer vs Shrewsbury

WHS Girls Varsity Soccer vs GD

WHS Girls Varsity Soccer vs GD

Behind the net : WHS vs GD

Behind the net : WHS vs GD

9/19/15 WHS V Girls vs Algonquin

9/19/15 WHS V Girls vs Algonquin

10/2/15 WHS V Girls vs NM

10/2/15 WHS V Girls vs NM

10/6/15 WHS V G vs Wachusetts

10/6/15 WHS V G vs Wachusetts

WHS Team Photos

WHS Team Photos

10/10/15 WHS V Girls vs Minnechaug

10/10/15 WHS V Girls vs Minnechaug

10/16/15 WHS V Girls vs Holy Name

10/16/15 WHS V Girls vs Holy Name

10/22/15 WHS V G vs Marlborough

10/22/15 WHS V G vs Marlborough

Pictures for Video: Varsity

Pictures for Video: Varsity

2015 Senior Ceremony

2015 Senior Ceremony

10/29/15 Whs V G vs Hudson

10/29/15 Whs V G vs Hudson

District I Game vs Marlborough

District I Game vs Marlborough

District II Game vs Wachusetts

District II Game vs Wachusetts

District II Game vs Wachusetts CONT.....

District II Game vs Wachusetts CONT.....

Soccer Portfolio

Soccer Portfolio