Kelly Burneson Photography | WHS: Girls Soccer 2016

1. Varsity GSOC vs Algonquin - Senior Day

1. Varsity GSOC vs Algonquin - Senior Day

Districts - Game I vs Algonquin

Districts - Game I vs Algonquin

Districts - Game II vs Wachusett

Districts - Game II vs Wachusett

GSOC vs Marlborough

GSOC vs Marlborough

GSOC vs Minnechaug - 2016

GSOC vs Minnechaug - 2016

GSOC vs Nashoba

GSOC vs Nashoba

Senior Day Ideas

Senior Day Ideas

Team Photo - 2016

Team Photo - 2016

Varsity Girl vs Bishop 10/1/16

Varsity Girl vs Bishop 10/1/16

Varsity GSOC vs GD & Shrewbury

Varsity GSOC vs GD & Shrewbury

Varsity GSOC vs Holy Name

Varsity GSOC vs Holy Name

Varsity GSOC vs Marlborough Night

Varsity GSOC vs Marlborough Night

Varsity GSOC vs Shepard Hill - 2016

Varsity GSOC vs Shepard Hill - 2016