Kelly Burneson Photography | WHS: Varsity Hockey vs. North Middlesex