Kelly Burneson Photography | WHS Boys V LAX vs Nashoba 5/17/16