Kelly Burneson Photography | WHS: V Girls vs. Marlboro 9/11/14