Kelly Burneson Photography | 2/14/18 WHS V Hockey vs Shrewsbury