Kelly Burneson Photography | WHS V Baseball vs. Shrewsbury 5/5/16